Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz wszelkich podmiotów i osób fizycznych w pełnym zakresie.

Wieloletnia praktyka zawodowa i świadczenie pomocy prawnej dużym i bardzo dużym podmiotom o różnej formie działalności (w tym także z tzw. pierwszej 500 „Rzeczypospolitej”) oraz klientom indywidualnym, a także liczne skutecznie prowadzone procesy praktycznie z wszelkich dziedzin prawa i przed wszelkimi Sądami, pozwalają na stwierdzenie, iż nie ma praktycznie takiej dziedziny prawa, w której Klient nie uzyskałby skutecznej pomocy prawnej w mojej Kancelarii.

Moja Kancelaria oferuje także świadczenie usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego na zasadzie pełnomocnictwa procesowego lub też pełnomocnictwa substytucyjnego (ta ostatnia oferta jest w szczególności skierowana do adwokatów i radców prawnych spoza terenu działania Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim).

Naczelną dewizą prowadzonej przez moją Kancelarię działalności jest takie rozwiązywanie problemów Klienta, aby w danej sprawie Klient osiągnął maksymalnie korzystne efekty przy możliwie rozsądnym czasie prowadzenia danej sprawy i przy jak najniższych kosztach, a wszelkie działania są na bieżąco konsultowane z Klientem, jeżeli Klient wyraża taką wolę.

Wojciech Płóciennik
Radca Prawny